Leczenie alkoholizmu – terapia alkoholika

Posted on

leczenie alkoholizmu

Leczenie alkoholizmu to bardzo trudne zadanie. Dzieje się tak dlatego , że wielu alkoholików, którzy powinni trafić na leczenie do ośrodka terapii uzależnień, wcale nie widzi swojego problemu alkoholowego. Cierpi za to rodzina alkoholika, która nie może zmusić go siłą do leczenia. Ale czy na pewno ? Na swojej stronie ośrodek odwykowy – OTU Stare Juchy umieścił informacje, że jak najbardziej można zgodnie z prawem zmusić alkoholika do leczenia alkoholizmu. Wystarczy wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go do gminnej lub miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, która ma odowiednie uprawnienia aby nakazać przymusowe leczenie danej osoby. Można tą instrukcję zastosować w ostateczności , kiedy zawodzą wszystkie środki perswazji i osoba uzależniona od alkoholu w żaden sposób nie wykazuje najmniejszej chęci na odwyk alkoholowy.

Tags: , , , , , ,